Dosavadní odborné vzdělání
 • 2019 Jmenován profesorem pro obor Ortopedie (2. LF UK)
 • 2011 Habilitace v oboru Ortopedie (2. LF UK)
 • 2006 Ph.D. v oboru Biomechanika (FTVS UK)
 • 2004 II. atestace v oboru ortopedie a traumatologie
 • 1999 I. atestace v oboru ortopedie a traumatologie
 • 1996 Absolvent 2. LF UK


Chronologie zaměstnání
 • 2021 Přednosta kliniky - Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM
 • 2014 – souč. Proděkan 2. LF UK pro specializační vzdělávání
 • 2012 – 2013 Lékařský ředitel Rehabilitační klinika Malvazinky, Mediterra.s.r.o.
 • 2009 – 2021 Zástupce přednosty – Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK
 • 2009 – souč Lékař – USK Praha, národní tým basketbal ženy
 • 2009 – souč. Princes Margaret´s Hospital, Windsdor, G.B. – consultant
 • 2006 – 2009 Pre a postgraduální výuka ortopedie/traumatologie West Scotland Deanery, G.B.
 • 2005 – 2009 Consultant - Department of Orthopaedics, Dumfries and Galloway NHS Trust, G.B.
 • 1996 – souč. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK


Členství v tuzemských a mezinárodních odborných společnostech
 • 2020 – souč. Člen výkonného výboru ČSOT
 • 2012 – 2021 Předseda SSTA ČLS JEP
 • 2005 – souč. ISAKOS - International Society for Arthroscopy and Knee Orhopaedic Surgery
 • 2004 – souč. SICOT - světová ortopedicko-traumatologická společnost (od 2016 člen Fellowship Committee)
 • 2003 – souč. ORS - Orthopaedic Research Society
 • 2003 – souč. ESSKA - European Society for Sports Traumatology and Knee Arthroscopy (2012-2018 člen ESSKA Education and Fellowship Committee)
 • 2001 – souč. SSTA - Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP
 • 2001 – souč. SDCh - Společnost pro dětskou chirurgii ČLS JEP
 • 1996 – souč. ČSOT - Česká společnost pro ortopedii a traumatologii


Členství v odborných a vědeckých radách
 • 2020 – souč. Redakční rada Acta Chirurgiae Ortopedicae et Traumatologiae Cechoslovaca
 • 2019 – souč. Oborová rada doktorského studia Kineziologie
 • 2018 – souč. AZV - člen panelu 08 (od 2020 místopředseda panelu)
 • 2017 – souč. Vědecká rada Thomayerovy nemocnice
 • 2016 – souč. Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy
 • 2016 – souč. AK MZČR - Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (místopředseda)
 • 2016 – souč. Národní akreditační úřad – člen komise hodnotitelů
 • 2014 – souč. Člen Koordinační oborové rady pro specializační vzdělávání ve zdravotnictví


Další odborné aktivity
 • Člen panelu examinátorů pro státní zkoušku v oboru Chirurgie na 2. LF UK
 • Člen panelu examinátorů PDS v oborové radě Experimentální chirurgie
 • Autor nebo spoluautor vzdělávacích programů pro lékařské obory
 • Garant oborů Ortopedie a Traumatologie - bakalářské studium fyzioterapie na 2. LF UK
 • Člen Atestační komise oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
 • EBOT (Europen Board of Orthopaedics and Trauma) – člen Writing Committee


Mezinárodní odborná ocenění a stipendia
 • 2004 ESSKA Traveling Fellowship (Galleazzi Institute, Itálie)
 • 2003 Fulbright Research Fellowship (University of Minnesota, USA)
 • 2002 Shimomura SIROT Award


Recenzní činnost pro odborné časopisy
 • od 2018 Acta Chirurgiae Ortopedicae et Traumatologiae Cechoslovaca
 • od 2009 International Orthopaedics
 • od 2007 Journal of Knee Surgery, Sports Traumatology and Arthroscopy
 • od 2006 Americal Journal of Sports Medicine


Bibliometrická data
 • H-index: 10 (WoS), 12 (Scopus)
 • Citační ohlas: 267 (WoS), 338 (Scopus)


Granty a výzkumné projekty
 • AZV NU20-08-00150, Havlas a kol.: Biologicky odbouratelné implantáty na bázi hořčíku s optimalizovanou mikrostrukturou a řízenou rychlostí vstřebávání.
 • AZV NV19-06-00655, Havlas a kol.: Bezpečnost a účinnost alogenních mezenchymových kmenových buněk izolovaných z pupečníkové tkáně v reparaci defektu chrupavky kolene.
 • IGA MZ, 8121-3, Trč, Havlas: Tvorba chrupavky za použití kmenových buněk kostní dřeně – studie in vitro.
 • MZČR – RVO, FNM, Nr. 00064203, Trč a kol.: Prevence vzniku chondrálních afekcí z hlediska ortopedického růstu.
 • GAČR, P304/1/0326, Havlas a kol.: Aplikace autologních mesenchymových buněk při ošetření ruptury rotátorové manžety; preklinická a klinická studie.