Současné a předchozí zaměstnání
 • 2012 - souč. Lékařský ředitel Rehabilitační klinika Malvazinky
 • 2006 – souč. Zástupce přednosty – Ortopedická klinika dětí a dospělých 2.LF UK
 • 1996 – souč. Lékař, odb. asistent – Ortopedická klinika dětí a dospělých 2.LF UK
 • 2006 – 2009 Pre a postgraduální výuka ortopedie/traumatologie West Scotland Deanery
 • 2005 – 2009 Department of Orthopaedics and Trauma, Dumfries and Galloway NHS Trust, G.B.
 • 2001 – 2004 Lékař – Český národní tým triatlonu
 • 1999 – 2002 Odborný asistent – Ústav funkční anatomie 2.lékařské fakulty University Karlovy v Praze
 • 1999 – 2004 Codum s.r.o., Praha Modřany – ambulantní ortopedie
 • 1999 – 2001 Lektor – Vyšší zdravotní škole 5. Května, Praha – obor fyzioterapie
 • 1998 – 2003 Lékař – Český národní tým basketbalu žen


Dosavadní vzdělání a praxe
 • 2018 - Jmenovací profesorské řízení v oboru Ortopedie
 • 2012 - Habilitace v oboru Ortopedie (2.LF UK)
 • 2006 Obhajoba Ph.D. – Téma: Biomechanika chrupavky kolenního kloubu
 • 2000 – 2005 Postgraduální doktorandské studium biomedicíny (OR Biomechanika, FTVS UK )
 • 2004 II. atestace v oboru ortopedie a traumatologie
 • 1999 I. atestace v oboru ortopedie a traumatologie
 • 1997 Kurz artroskopické operativy – IPVZ Praha
 • 1997 Kurz ultrazvukového vyšetření kyčlí – IPVZ Praha
 • 1991 – 1992 Záchranná služba, Praha Západ
 • 1989 – 1996 2 1989 – 1996 2 .lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – diplom, MUDr.
 • 1986 – 1989 Maturita – gymn.Voděradská, Praha 10


Odborné stáže
 • 2004 Galleazzi Institut, Miláno, Itálie – stáž ESSKA, artroskopie, sportovní traumatologie
 • 2003 University of Minnesota, Dept of Orthopaedics, Biomechanic Lab, výzkum chrupavky
 • 2002 Royal National Orthopaedic Hospital – Londýn, dětská ortopedie
 • 2000 Studijní pobyt Fidia co., Itálie – kultivace chrupavky
 • 1998 III.chirurgická klinika – Universita Karlova v Praze, obecná chirurgie
 • 1996 G'Mangia Hospital, Malta – ortopedie, traumatologie
 • 1996 St.Thomas Hospital, Londýn – ortopedie
 • 1994 Hospital Puerta del Mar, Cadiz, Španělsko – chirurgie, ortopedie
 • 1994 Ortopedisches Spital Speising, Vídeň – dětská ortopedie
 • 1992 St.Josephs General Hospital, Comox, Kanada – chirurgie


Zaměření / odborný profil
 • Sportovní traumatologie a artroskopie, rekonstrukční artroskopie, léčba chrupavky (koleno, rameno, hlezno)
 • Léčba rotátorové manžety ramenního kloubu, operativa ramenního kloubu, operativa horní končetiny
 • Endoprotetika – koleno / rameno / kyčel
 • Traumatologie a obecná ortopedie


Současná vědecká a výzkumná činnost

V letech 2003-2006 se Dr. Havlas podílel na výzkumném projektu (pilotní studie) transformace lidských mesenchymálních kmenových buněk, resp. tukových buněk v chondrocyty. Výsledky byly publikovány. V návaznosti na předchozí výzkum byly vypracovány dva výzkumné záměry využití kmenových buněk u ortopedických pacientů. Jedná s o projekt léčby defektů chrupavky kolenního kloubu a projekt léčby defektů rotátorové manžety za pomocí derivátů krevní plazmy a mesenchymálních kmenových buněk.Členství v odborných společnostech
 • 1996 – souč. ČSOT (Česká společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii)
 • 2000 – souč. ČLS JEP – Společnost pro dětskou chirurgii
 • 2001 – souč. ČLS JEP – SSTA (Společnost pro artroskopii a sportovní traumatologii) - od 2003 člen výboru společnosti
 • 2003 – souč. ESSKA (European Society for Sports Traumatology and Knee Arthroscopy) - předseda „ESSKA Integration Committee“ pro období 2008-2010
 • 2003 – souč ORS (Orthopaedic Research Society)
 • 2003 – souč. SICOT (The Word Orthopaedic Society)


Mezinárodní odborná stipendia a ocenění
 • 2004 ESSKA Traveling Fellowship
 • 2003 Fulbright Research Fellowship
 • 2002 Shimomura SIROT Award


Recenzní činnost pro odborné časopisy
 • od 2006 Americal Journal of Sports Medicine
 • od 2007 Journal of Knee Surgery, Sports Traumatology and Arthroscopy
 • od 2009 International Orthopaedics


Jazyky

Anglický (aktivní, plynně), německý (pasivní), ruský (aktivní)Publikační aktivita

Vybrané publikované články:

 • TRČ T., RYBKA D., HAVLAS V., KOPECNY Z., KAUTZNER J: Use of kinematic navigation in primary and selected revision knee arthroplasty, J Bone Joint Surg Br, 2009, 91-B Supp III, 391.
 • SCHEJBALOVÁ A., HAVLAS V., TRČ T.: Irreducible dislocation of the hip in cerebral palsy patients treated by Schanz proximal femoral valgus osteotomy. Int Orthop., accepted 16/9/2008, IO-01-08-027, DOI: 10.1007/s00264-008-0676-y.
 • SCHEJBALOVÁ A., HAVLAS V.: Výkony ny svalech – ovlivnění klinického a rentgenového nálezu v oblasti kyčelního kloubu u pacientů s DMO. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2008; Vol. 75 (5): 355-362.
 • HAVLAS V., TRČ T., GAHEER R., SCHEJBALOVÁ A.: Manipulation of paediatric supracondylar fractures of humerus in prone position under GA. J Pediatr Orthop. 2008 Sep; 28(6): 660-4.
 • La PRADE R.F., BURSCH L., OLSON E.J., HAVLAS V., CARLSON C.S.: Histological Characteristics of Failed Articular Cartilage Replacement Procedures: A Case Series. Am J Sports Med, Vol. 36(2): 360-8, 2008 Feb.
 • HAVLAS V., GAHEER R.S., TRC T., ANWAR F. : Simultaneous bilateral avulsion fracture of the anterior superior iliac spine in a young athlete. Injury Extra, 2007, Vol. 38, 10: 352-355.
 • HAVLAS V., TRC T., SMETANA P., RYBKA D., SCHOVANEC J., KOPECNY, Z.: Arthroscopic treatment of tibial intercondylar eminence avulsion in children. J Bone Joint Surg (Brit. Vol.). 88-B (Supplement I):173, 2006.
 • HAVLAS V., JAIN P., RYSAVY M.: Interior dislocation of the patella – case report and reduction technique. Chir Kol Artro Traum Sport, 2008, Vol. 5 (1): 41-42.
 • DANISOVIC L., LESNY P., HAVLAS V., et al.: Chondrogenic differentiation of human bone marrow and adipose tissue-derived mesenchymal stem cells. J Appl Biomech, Vol. 5, 139-150, 2007.
 • HAVLAS V., DYLEVSKÝ I., TRČ T, MAŠÁT P.: Method of evaluation a basic mechanic property of cartilage. Kontakt, 2005, 7(1-2): 141-145.
 • MAŠÁT P. TRČ T., DYLEVSKÝ I., HAVLAS V.:Anterior cruciate ligament reconstruction -long-term results evaluated clinically and by means of a rollimeter. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2005;72(1):32-7.
 • HAVLAS V., TRČ.T.: Použití metody radiofrekvenční terapie při léčbě chondrálních defektů. Endoskopie, 1: 13-15, 2005.
 • SCHOVANEC J., MRÁČEK J., HAVLAS V., TRČ T.: Ewing's sarcoma in children - current surgical treatment options, evaluation of our patiens. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2004;71(4):220-7.
 • HAVLAS V., TRČ T., RYBKA D., SCHOVANEC J., SMETANA P.: Artroskopie dětského kolenního kloubu v našem souboru. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2004;71(3):152-6
 • AL-ZEIN M., TRC T., HAVLAS V., KOPECNY Z.: Long time results after ASC subacromial decompression. Galen, Praha: 33-34, 2004.
 • TRČ T., MRZENA V., NĚMEC J., HAVLAS V.: Nitrokloubní zlomeniny - zvláštnosti diagnostiky a terapie. Galén, Praha, 2002 - 66, ISBN 80-7262-155-6
 • KOPEČNÝ, Z., SCHOVANEC, J., HAVLAS, V.: Řešení osteochondrálních defektů. Galén, Praha: 51-52, 2001
 • HAVLAS V.: Traumatologie měkkého kolene. Alberta Plus, Diagnóza: 38-2000.


 • Vybraná účast na zahraničních kongresech (publikovaná abstrakta)

 • HAVLAS V.: Rotator cuff biologic repair. ESSKA Biennial Congress, Porto, Portugalsko, 2008.
 • TRČ T., RYBKA D., HAVLAS V., KOPEČNÝ Z., KAUTZNER J.: Use of kinematic navigation on primary and selected revision knee arthroplasty, CAOSUK, Glasgow, U.K., 2008.
 • HAVLAS V., TRČ T., MAŠÁT, P.: Rehabilitation and outcomes after ACL reconstruction, Biennial ESSKA Congress, Innsbruck, Austria, 2006.
 • CARLSON C.S., HAVLAS V., BURSCH L.S., WENTORF F.A., LA PRADE R.F.: Histological characteristics of failed autologous chondrocyte implantation procedures - a case study. 50th Annual Meeting of Orthopaedic Research Society, San Francisco, CA, 2004.
 • HAVLAS V., TRČ T., ŽMOLÍK L., SMETANA P.: Arthroscopic reduction and transfixation of tibial intercondylar eminence fractures in children. SICOT, San Diego, CA, 2002.